Annons

Dammhagskolans modellklass väcker uppmärksamhet

Dammhagskolans modellklass, som har funnits i ett år, har varit framgångsrik och väcker nu uppmärksamhet i både radio och tv. De kommer att medverka i en webbtv-sändning och det planeras också två radioprogram som de ska medverka i.
Detta är en bra bekräftelse på det utmärkta utvecklingsarbete som bedrivs på Dammhagskolan till och med årskurs 6. Nu går vi vidare med även de högre årskurserna, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

 Utbildningsradion planerar att sända två program med medverkande från Dammhagskolan. I serien Lärarrummetsom sänds i P1 klockan 21.03 den 20 oktober läggs fokus på modellklassen och klassläraren Jessica Hyrefelt. I serien Bildningsbyrånsom sänds i P1 klockan 21.03 den 9 november deltar Jessica Hyrefelt i samtal kring temat integration. Även Sveriges Kommuner och Landsting kommer att visa modellklassens satsning i sin webbtv-sändning Framgångsrika arbetssätt i skolan.

Annons
 

I modellklassen arbetar man med en speciell modell för analysarbete och det har varit väldigt lyckat.
– Denna modell för analysarbete gör att vi förutom att vi kan se vad vi behöver utveckla på individnivå såväl som på gruppnivå även synliggör den reella utvecklingen som sker på skolan. Arbetet ligger helt i linje med den nya läroplanen och den nya skollagen när det gäller skolans uppgift att följa upp och utveckla undervisningen, säger Lena Andersson, rektor F-6 på Dammhagskolan.
 
Modellklassen har varit väldigt framgångsrik för såväl lärare som elever.
– Att vara en modellklass är inte bara viktigt för mig utan även för klassen. I och med att analysprocessen har tydliggjort för mig var styrkor och brister i gruppen finns, tror jag även att eleverna har blivit mer medvetna om vad som krävs av dem och vad de behöver göra för att lyckas, berättar Jessica Hyrefelt, lärare i modellklassen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser