Annons

Tryggheten ökar i stan

På tisdagen presenterades de årliga trygghetsmätningarna som polisen kommunerna i nordvästra Skåne beställt av marknadsundersökningsföretaget Scandinfo. Dessa konstaterar att den totala problembilden för Landskrona förbättrats de senaste åren. Årets mätning visar dock en liten tillbakagång som till största delen kan härröras till Landskronaborna inom tätorten och deras syn på utemiljön.
– Där upplevs det som att sabbet och nerskräpningen ökat. Några siffror på att så är fallet i verkligheten finns emellertid inte. Det är rent av tvärtom på skolorna, där kostnaderna halverats, säger Annika Wågsäter, trygghetssamordnare i Landskrona stad som dock tar med sig siffrorna till sin arbetsgivare.
– Här ligger mycket av ansvaret hos kommunen. Vi måste ställa oss frågorna om vi ändrat på något för att siffrorna ska ha vänt och vad kan vi göra för att vända på trenden.

Sett över en längre tidsperiod ökar dock tryggheten i Landskrona. Årets mätning, som presenterades vid lunchtid idag, visar att tryggheten har ökat över de senaste fem åren.
– Det är mycket glädjande, säger Annika Wågsäter.
– Men vi har mycket att fortsätta arbeta med, men vi ser resultatet som ett kvitto på att vi inom många områden är på rätt väg.
Även från polisens sida gläder man sig åt de positiva siffrorna.
– Det känns positivt att vi kan se en fortsatt ökning av den upplevda tryggheten, säger Jörgen Petersson, tf biträdande närpolischef.
– Det märks också när vi patrullerar på stan att det känns tryggare, säger polismannen.

Annons
 

Mätningen konstaterar att medborgarna uppskattar stadens samarbete med polisen och polisens ökade närvaro i staden. Landskrona stad och polisen har årligen sedan 2009 tecknat en överenskommelse om samverkan för ökad trygghet. Ett nytt samarbetsavtal för 2012 har nyligen undertecknats.
– Det är viktigt att alla drar åt samma håll. Tillsammans kan vi få Landskrona dit vi vill, säger Annika Wågsäter som är i daglig kontakt med polisen.
Även de som jobbar på fältet, det vill säga på stan, träffas varje vecka.
Det är Fält- och fritidsgruppen, Blåjackorna, Väktarna och vi på polisen som träffas varje fredag och lördag för att gå genom vad som ligger framför oss. Jag vill påstå att Landskrona är en trygg stad idag, avslutar Jörgen Petersson.

Ladda en presentation av årets trygghetsmätning här (pdf).

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser