Annons

Gullstrand nyordnar efter stor elevtillströmning

Det var inte så kul och ligga och pendla. Efter bara en knapp en månad in på terminen väljer allt fler gymnasieelever att söka sig tillbaka till stadens skolor.
Allvar Gullstrandgymnasiet har fått fler elever än vad skolan räknat med.
På grund av osäkerhet kring intresset för det nystartade ekonomiprogrammet valde skolan att samköra samhällsvetenskaps- och ekonomiprogrammet. Denna strategi måste skolan nu överge på grund av stor tillströmning på båda programmen, i dagsläget totalt 40 elever. Dessutom har intresset för det naturvetenskapsprogrammet varit mycket stort, även där börjar antalet närma sig 40 elever.
– Inte sedan 2008 har vi haft ett sådant stort intresse för Naturvetenskapsprogrammet, och det är naturligtvis mycket glädjande, säger Christian Olsson, verksamhetschef på Allvar Gullstrandgymnasiet.

 Skolan kommer nu att omorganisera sin verksamhet för att öka elevernas chanser för bättre måluppfyllelse.

Annons
 

Vi kommer antingen att dela upp klasserna i mindre grupper, eller tillföra mer lärarresurs till befintliga grupper, säger rektor Niclas Haglind, som ansvarar för de aktuella programmen.
– Samtidigt som det gynnar våra nuvarande elever, ökar vi också möjligheten för fler att söka sig till oss, avslutar Niclas Haglind.

Skolan planerar att sjösätta förändringarna de närmsta veckorna.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser