Annons

Landskronamodell blir nationell politik

I linje med Folkpartiets politik i Landskrona föreslår dess partistyrelse i ett nytt program att socialtjänstlagen ska ändras så att det blir obligatoriskt för kommuner att ställa krav på motprestation för alla arbetsföra socialbidragstagare. Om personen vägrar att delta i åtgärder ska ersättningen trappas ned. I första hand ska personen delta i Arbetsförmedlingens insatser, i andra hand i kommunala insatser.

Efter hård kritik från Socialstyrelsen, vilka inte ansåg att kraven var och är förenliga med lagen, fick vuxennämnden i Landskrona backa rörande just kravet på motprestation för socialbidragstagare.

Annons
 

Nu lyfter Folkpartiet frågan centralt på sitt landsmöte den 14-16 oktober.
– En hög andel av Landskronas befolkning erhåller försörjningsstöd, vi har sedan valet 2006 aktivt arbetat med att arbetsföra bidragssökande ska delta i kompetenshöjande åtgärder för att få försörjningsstöd, säger Mattias Adolfsson, ordförande i individ- och familjenämnden

Människor som är friska och som inte har ett arbete, har större chans att komma in på arbetsmarknaden om de gör något meningsfullt än om de befinner sig i passivitet och sysslolöshet. Att inte ställa krav och att inte ha förväntningar är att visa misstro mot människors förmåga. Om ett barn inte ser sina föräldrar gå till arbetet, lär barnet sig inte att göra kopplingen mellan att gå till jobbet och kunna betala hyran, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona tillika ledamot i partistyrelsen sedan 2007, dit han förövrigt kan räkna med att bli omvald på landsmötet.
Partistyrelsen är en arena där politik på nationell nivå diskuteras och genomförs, sa han i samband med att valberedningen gjort tummen för omval och snart är det Landskronamodellen som ska förankras i riket.
Vi vill ge individen möjlighet till att försörja sig själv. Socialbidraget ska vara samhällets yttersta skyddsnät, och inte en varaktig försörjning. Annars riskerar vi permanenta arbetsföra människor i passivitet, säger Torkild Strandberg

En som tar sig för pannan är Individ- och familjenämnds socialdemokratiske 2:e vice ordförande, Jonas Esbjörnsson.
Permanent fattigdom möjligtvis, kontrar han.
Jag hörde det på nyheterna igår. Och min första tanke var, att när de säger att, exempelvis, parkarbete som annars inte blir utfört, kan vara en sak som kan utföras, tänker jag; Jaha, att jobba i parken är inget riktigt jobb. Så det är i Folkpartiets värld någon typ av b-anställning?, säger han följt av en djup suck.
– De som hamnar  i denna typ av jobb lyfts inte från fattigdom och blir självförsörjande utan permanentas  istället till fattigdom. Ur detta följer lönedumpning och då är det riktigt illa, säger Jonas Esbjörnsson upprört.
– Det är inte utan att jag går igång på ämnet.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser