Annons

Jönsaplan i (S)tartgropenUtveckla centrala staden är av största vikt för S

Att utveckla Landskronas centrala delar är av största vikt för Socialdemokraterna i Landskrona.
– Vi vill bygga i stan, inte bara rulla ut villamattor i utkanterna, poängterade kommunalrådet Niklas Karlsson när medlemmarna i Landskrona Arbetarekommun informerades om planerna kring Jönsaplans framtida utformning.
– Att bygga nytt på Jönsaplan är bara en del av centrumsatsningen, vi måste också satsa på att utveckla bebyggelsen som redan finns och även planera för nybyggnation på andra platser i centrum, påpekade Niklas Karlsson och mötet beslutade att skicka frågan om bebyggelse på Jönsaplan vidare till den socialdemokratiska gruppen för vidare handläggning.

Stadsbyggnadschef Per Fredrik von Platen informerade vid mötet om att länsstyrelsen lämnat klartecken för en kvartersliknande byggnation i enlighet med den gamla 1700-talsstaden, med markerade kvarter och gatunät, som omger Jönsaplan.
– De centrala delarna av Lanskrona utgör kulturellt riksintresse och här är länsstyrelsen synpunkter avgörande för om vi får bygga eller inte, påpekade han och betonade att det nu bara fattas kommunala beslut för att komma igång med projekteringen.
– Det är JM som fått byggrätten och skulle allt gå smärtfritt kan byggnationen vara igång redan om ett år eller så.

Annons
 

– I och med flytten av Ventrafiken har Jönsaplan blivit en mer eller mindre öde tomt i ett av stadens mer attraktiva lägen och för oss socialdemokrater är det viktigt att vara med och påverka utvecklingen av hela Landskrona. Därför är det viktigt för oss att även här vara med och påverka utformningen av ett nytt kvarter, betonade Roy Wernberg, vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Eftersom Länsstyrelsen endast godkänner kvartersformad byggnation är det förslaget från Johan Celsing Arkitektkontor om totalt 82 lägenheter som utgör utgångspunkt för de fortsatta diskussionerna kring byggnationen på Jönsaplan.


Illustration: Johan Celsing Arkitektkontor

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser