Annons

Avhoppen inget som oroar

Allt medan skvallret går på stan om varför såväl framträdande folkpartister som höga kommunala tjänstemän väljer att lämna sina uppdrag, håller kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP), huvudet högt  och ser inget onormalt i det som sker.
–  Det är helt naturligt. Idag ser vi helt nya arbetsmarknader som öppnar sig.  Det är antagligen bara en tidsfråga innan vi får en förvaltningschef från Köpenhamn, menar Torkild Strandberg.

Som Landskrona Direkt tidigare berättat har folkpartiet tappat två av sina mest talföra ledamöter i fullmäktige och där Mats Wilhelmsson officiellt framfört kritik mot delar av den förda politiken. Jac Nepréus har varit försiktigare i sina kommentarer även om han förlorade posten som ordförande i Landskronahem till just Torkild Strandberg.
– Att Mats och Jac väljer att lämna politiken är inget konstigt i sig. Man hamnar helt enkelt i olika faser i livet, säger Torkild Strandberg och menar samtidigt att avhopp bland tjänstemän bara är att vänja sig vid.
– Det är ett gott betyg åt vår organisation att cheferna är attraktiva på marknaden. Att sedan dessa väljer att söka sig vidare är en sund drivkraft. Köp Sydsvenskan en söndag och titta på jobbilagan så förstår du att detta på inget sätt är något unikt.

Annons
 

Kommunstyrelsens ordförande är inte orolig för att Landskrona stad blir en språngbräda för karriärtörstiga eller att förvaltningarna åderlåts på sina chefer.
– Men stannar man bara två år på sin tjänst, är det så klart för kort tid. Vi ska bli bättre på kompetensförsörjning, säger han och syftar på att hålen efter förlorade chefer måste täppas igen fortare.

Att ny personal har en inkörningsperiod och att de kommunala kvarnarna då mall saktare tror han inte heller så mycket på.
– Titta på stadsbyggnadsförvaltningen. Där har vi nästan ett helt nytt lag, rakt igenom. Redan nu visar dom på en kolossal lagkänsla och de kommer att betyda oerhört mycket för vår stads framtida utveckling.

När vi ber Torkild Strandberg ge oss sin syn på prioriteringsordningen och när han hoppas att kommunen ska ha tillsatt de mest omskrivna lediga tjänsterna svarar han.
– En ny stadsdirektör är vår viktigaste rekrytering. Här är vi i begynnelsen av rekryteringsprocessen. Det viktiga i sammanhanget är att rekryteringsbolaget och staden är på 100 procentigt samma våglängd. Det rör sig om vår nyckelrekrytering.
 
När kommunen i somras annonserade efter kommunikationschef, personalchef och näringslivschef lyckades man bara få napp på de två första krokarna. Något som gör att man får ge sig ut ytterligare en gång för att hitta någon som vill se till näringslivets bästa.
–  Det gör vi samtidigt som vi nu söker en stadsdirektör, säger Torkild Strandberg och den segdragna processen.
Ny chef på servicekontoret, efter avhoppade Per-Olof Karlsson, tillsätts inte innan beslut tagits om den framtida organisationen.
– I oktober, november hoppas jag vi kan ta det beslutet i fullmäktige.

De senaste veckorna har också den vakanta tjänsten som rektor för Dammhagskolan och ny turistchef varit på tapeten.
– Där är båda tjänsterna ute i organisationen. Det vill säga det ligger på utbildningsförvaltningen att hitta en ny rektor och på tillförordnade stadsdirektören att se till att en ny turistchef rekryteras.

Torkild som hittills inte medgett att han kan känna en oro över situationen tillstår nu att han trots allt kan bli något pressad.
–  Pressen jag känner är att det nu gäller att fylla vakanserna med rätt erfarenhet, drivkraft och kompetens.

Under treklövers förra mandatperiod avpolletterades en mängd chefer, då dessa mer eller mindre köptes ut. Landskrona Direkt har tidigare skrivit att det rör sig om i runda svängar 10 miljoner kronor.
Under föregående period gjordes olika pensionslösningar till en kostnad av 17,6 miljoner kronor. Det är inte konstigt i en organisation med cirka 4000 anställda att det förekommer en vis rörlighet.

Så med andra ord, även om det stormat en del i topparna så står stadshuset stadigt.
– Stämningen här är mycket god, avslutar Torkild Strandberg.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser