Annons

Europeiska språkdagen uppmärksammas på biblioteket  

På Europeiska språkdagen, måndagen den 26 september klockan 19.00, kommer Katarina Erbacke, från informationsnätverk Europa Direkt, till Landskrona stadsbibliotek och ger tips om möjligheter att arbeta, studera och praktisera i Europa.

Europa Direkt är ett nätverk av informationscenter i alla EU:s medlemsländer. Där kan du hitta aktuell information om EU och lämna dina synpunkter direkt till EU-institutionerna.

Annons
 

Europeiska språkdagen startades av Europarådet i samband med Språkåret 2001 och äger rum den 26 september varje år. Syftet med dagen är att lyfta fram språk och språkinlärning som något viktigt, intressant och roligt. Att förstå och tala främmande språk gör livet lättare när du reser utomlands och träffar människor från andra länder. Men språk öppnar också dörrarna till nya kontakter, kulturer och möjligheter. Europeiska unionen består av 27 länder med 23 officiella språk.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser