Annons

Det gula kulturhuset segrade Göran Nyström presenterar Celsings förslag på kulturhus i anslutning till teatern

Besökarna vid kulturnämndens nätverksträff på torsdagskvällen fick en spännande nyhet serverad av förvaltningens chef, Göran Nyström.
– Vi har nu bestämt oss för att förorda Celsing arkitektkontors förslag till kulturhus för digital teknik, sa han och visade bilder på hur den gula tegelbyggnaden omfamnar den befintliga teatern.

Det blev alltså Johan Celsing arkitektkontor som vann bedömningsgruppens förtroende.
– Celsing är van att förnya känsliga miljöer. De har gjort flera betydande tillbyggnader i svåra miljöer, exempelvis på Millesgården på Lidingö och Skissernas museum i Lund. Samma ödmjuka inställning finns i deras förslag till ett digitalt kulturhus i gult tegel där man lägger entrén mot Österrgatan, sa stadsbyggnadschefen Per Fredrik von Platen i samband med presentationen i våras av att de tre förslagen det stod mellan.

Annons
 

I det mångfunktionella kulturhuset finns inritat tre digitala biosalonger med plats för 200, 80 respektive 50 sittande besökare, varav en är nergrävd under själva byggnaden.
– Tanken är att det kan byggas till i etapper, säger Göran Nyström.
Bakom dagens teaterscen finns en så kallad black box för scenkonst och konserter.
– Här ska det inte vara sittande publik utan lite ösigare konserter, om man säger så, förklarar Göran Nyström och menar att Landskrona idag saknar en ordentlig konsertscen.
– Vi saknar även ordentliga konferensutrymme. Det är meningen att huset ska kunna användas för detta ändamål också. Därför byggs även restaurangen ut.
Placeringen i Teaterparken möjliggör också en utomhusscen i anslutning till verksamheten, något som finns med i det vinnande förslaget.

Placeringen av ett nytt kulturhus i anslutning till teatern har väckt diskussion bland stadens politiker och sverigedemokraterna föreslår i sitt budgetförslag att kulturhuset ska byggs på Jönsaplan.
– Vi tycker det finns starka skäl att det byggs i anslutning till till teatern och inte som en fristående byggnad, säger Göran Nyström.
– Här finns flera synergieffekter. Restaurangen har förutsättningar att bli lönsam. På plats finns gemensam teknik, loger och personal. Många av besökarna kommer dessutom resande hit och här finns redan parkeringsmöjligheter och kollektivtrafik, menar Göran Nyström som inte heller räds ett kärvare ekonomiskt läge och moderaternas Cecilia Brorsson utspel i sammanhanget:
Rent konkret säger vi nej till en stor investering i ett kulturhus så länge prognoserna är så negativa.
– Det är självklart att man uttrycker en oro. Men fullmäktige har gjort en avsiktsförklaring och vi arbetar utifrån den,
poängterar Göran Nyström och talar hellre om vad som fällde avgörande i Celsings förslag.
– Det praktiska, arkitekturen och ekonomin. Detta är det billigast förslaget och vi räknar med att det kostar 50 miljoner i sin helhet att uppföra det.

I oktober räknar förvaltningschefen att kulturnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska ta ställning till förslaget. Några hinder tror han som sagt inte ska läggas i vägen av politikerna.
– Det är väl genomtänkt och vi landskronabor vill ha, och måste ha våra fyrtorn om vi vill synas i regionen,
avslutar Göran Nyström.


Såhär ser det förslag på kulturhus ut som Kulturförvaltningens ordförande Göran Nystöm vill att kulturnämnden och stadsbyggnadsnämnden ska ta ställning till.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser