Annons

”Tydliggör kommunens uppdrag”Näringsidkare vill återskapa LandskonaPlus

Susann Eriksson gör sin sista dag som turistchef i Landskrona den 30 september. Fram till dess arbetar hon bland annat med hur turistsommaren sett ut, ur ett rent statistiskt sammanhang.
–  Jo, vi arbetar på det och inväntar frågor som vi har ställt till aktörer, så det dröjer lite till innan vi kan leverera dessa uppgifterna till er.

I väntan på det svaret hörde vi med två privata aktörer i turistbranschen om deras syn på oron som råder på området, inte minst med tanke på nerläggningen av LandskronaPlus, flyttarna av turistbyrån och nu senast turistchefens avhopp.

Annons
 

Vi bad Göran Andersson, VD på Hotel Öresund med mångårig bakgrund som aktiv medlem och debattör inom SHR (Sveriges Hotell & Restaurang företagare)  samt Tommy Persson , ägare av Allt i Gläntan och som varit framträdande i diskussioner på det lokala planet, att svara på fem frågor.

Det skulle snabbt visa sig att båda var luttrade av kommunens hantering av turistfrågorna.  Båda saknar en plattform där turistnäringen och kommunen kan samverka. Man uppmanar också politiker och tjänstemän att fundera ett extra varv kring vad som är turistbyråns uppdrag.

Direkten frågade:

Tror du att de senaste årens turbulens påverkat turistnäringen?
Göran: – Självklart påverkar detta hela besöksnäringen.
Tommy: – De senaste årens turbulens har definitivt påverkat turistnäringen. Idag finns ingen riktig plattform för näringsidkarna, att ges en möjlighet att samarbeta med varandra och Landskrona stad.

Har du några funderingar på hur staden ska kunna locka fler turister?
Göran: – Starta upp LandskronPlus igen med rätt ledning. Vi måste ha ett destinationsutvecklingsarbete tillsammans med företagen och kommun, annars blir det inte bra. Det räcker att man går ut och tittar i övriga Sverige på vem som har lyckats.
Tommy: – Som jag sa innan. det måste till en plattform där alla aktörer kan verka.

Många chefstjänster i Landskrona är tillsatta av tillförordnade
chefer. Hur viktigt är det att hitta en ny turistchef snabbt?

Göran: – Mycket viktigt.
Tommy: – Jag tror det är oerhört viktigt att hitta en kompetent ersättare till Susanne Eriksson. En person som har ett stort förtroende och ges möjlighet att utveckla turistnäringen utifrån sina erfarenheter och Landskronas behov. Utan att styras av andra ”förstå sig påare”. Turistbyrån är den naturliga instansen för att både marknadsföra och ta hand om besökare. Budgeten ska vara så stor, att man inte bör ta ut avgifter av näringsidkarna i stan som vill vara med och marknadsföra Landskrona.

Är du nöjd med det arbete som dagens Turistbyrå gör? Finns det något som kan förbättras?
Göran: – Dom har ju inte haft en chans att få uträtta något. Den första frågan man skall ställa är vad som är uppdraget. Skall man sitta still och vänta på besökarna, då har man gjort ett bra uppdrag men är uppdraget att marknadsföra Landskrona då har man inte gjort ett bra
uppdrag.

Tommy: – Jag har tyvärr inte märkt av dem i den utsträckning jag önskat denna sommarsäsong.

Avslutningsvis, har du någon kandidat du gärna sett som Susann
Erikssons efterträdare?

Göran: – Det finns ett uppsjö av oerhört duktiga människor i turistSverige om man bara lyfter blicken. Det viktiga innan man anställer är att bestämma sig vad som är uppdraget.
Tommy: – Jag har tyvärr ingen kandidat.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser