Annons

Ny bro i granet dröjer

För nära nog exakt ett år sedan beslutade en enig teknisk nämnd att träbron över vallgraven, i närheten av Granet som drabbats av omfattande rötskador, skulle ersättas med en ny.
För ändamålet avsattes 3 miljoner kronor.  Förhoppningarna då var att få en ny bro plats ”så fort som möjligt”.
– Projekteringen har dragit ut på tiden. Främst för att Riksantikvarieämbetet har haft synpunkter på utförandet och utseendet men det är nu godkänt, säger projektledare Emilia Löfgren.

Den nuvarande bron som är drabbad av rötskador och dessutom har erosion konstaterats vid det södra så kallade ”stenlandfästet” under bron, vid vallgravskanten. Landfästena stammar, ”troligtvis” enligt utredningsrapporten, från omkring 1905 och en tidigare bro.

Annons
 

Liksom den nuvarande bron ska den nya vägbron i huvudsak byggas i trä och vara anpassad för såväl bil-, som cykel- och gångtrafik.
– Nu väntar vi in anbud till månadsskiftet, sen återstår det att se hur vintern blir och när arbetet kan påbörjas. Troligtvis blir det efter årskiftet.

Att de omfattande rötskadorna som konstaterades för över ett år sedan skulle innebära någon risk för ras tror inte projektledaren.
– Nej, någon akut avstängning av bron lär inte vara aktuellt, avslutar Emilia Löfgren.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser