Annons

Förvaltningschef hoppar av

Snart får svängdörrarna till stadshuset smörjas. Nu står det klart att ännu en hög chef i kommunen väljer att lämna sin tjänst. Det är förvaltningschefen för servicekontoret, Per-Olof Karlssons som sedan månadsskiftet byt tjänst och förvaltning.

Just nu pågår en utredning av verksamhetens framtida organisation. I avvaktan på ställningstagande om ny organisation har stadsledningskontoret tillförordnat fastighetschef, Benny Ahnelöv, som förvaltningschef för servicekontoret sedan Per-Olof Karlsson med kort varsel valt att hoppa av.
I våras började jag fundera över min framtida situation, då det var aktuellt med en översyn av organisationen. Efter sju år som chef på servicekontoret tycker jag att det skulle kunna vara kul att göra något annat, säger Per-Olof Karlsson.
  Detta ventilerade jag också med Stefan Johansson (tf stadsdirektör) och när en tjänst som verksamhetscontroller på individ- och familjeförvaltningen dök upp så anmälde jag mitt intresse. Att arbeta med kärnvärdena i en kommun ska bli intressant.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser