Annons

Utvecklingsplaner för Härslöv

Stadsbyggnadsnämnden har godkänt planprogrammet för närmare 30 nya bostäder i södra delen av Härslöv. En del synpunkter, främst rörande vattenavrinning, geoteknik, buller från flygtrafik samt trafikfrågor har inkommit från föreningar, myndigheter och blivande grannar.
Dessa tar vi till oss nu när detaljplanearbetet följer. Bedömningen är att problemen går att lösa, säger planchefen Åsa Lindborg.

Bebyggelsen som ansluter till samhället rakt söder ut och väster om Länsmannavägen föreslås få en samlad karaktär som ansluter till byggnadstraditioner i Skåne. 

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser