Annons

Bygglov för ny förskola

Ett tillfälligt bygglov på tre år medgav stadsbyggnadsnämnden till de båda Helsingborgstjejerna  som ansökt om att driva förskoleverksamhet i Karl XV-huset, där tidigare konkursade Campus Landskrona Fria Gymnasium  huserat.
Verksamheten strider mot detaljplanen men motiveras av Stadsbyggnadsnämnden med att onormalt stora barnkullar framöver medför en akut ökad efterfrågan på förskoleplatser.
Lokalerna som tidigare nyttjats för undervisning anses lämpliga även för förskola.
Tanken är att en större del av den innegård som omges av Karl XV-huset görs om till lekyta och uppsamlingsplats för barnen.
Berörda grannar i huset har haft möjlighet att inkomma med synpunkter. Några sådana har inte inkommit till stadsbyggnadsförvaltningen.
Stadsmiljöavdelningen har gjort bedömningen att det finns tillräckligt med korttidsparkeringar i anslutning verksamheten vid lämning och hämtning av barn.

Läs mer: http://www.landskronadirekt.com/arkivet/nyheter/1123.htm#110609_4

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser