Annons

Motorvägen stängs avCykelbron lyfts på plats i helgen

Det är stor risk för köbildning när E6 vid Landskrona stängs av i helgen.
För att skydda och förbättra framkomligheten för oskyddade trafikanter bygger Trafikverket och Landskrona stad en gång- och cykelbro över E6. I samband med att den nya bron ska lyftas på plats kommer E6 att vara avstängd helgen den 10-11 september och trafiken leds om.

Det finns stor risk för köer och resan blir omkring 15 minuter längre. Lördagen den 10 september klockan 06:00 stängs E6 i båda riktningarna mellan Trafikplats Landskrona Södra (25) och Trafikplats Lundåkra (24). Trafiken leds om med blå/vit vägvisning via Saxtorp och Norra Möinge väg 110 och väg 17 i båda riktningarna. E6 beräknas öppna igen för normal trafik klockan 18:00 söndagen den 11 september. Omledningsvägen har en fil i varje körriktning vilket gör att det är stor risk för köer.

Annons
 

Informationsskyltar om avstängningen sattes under slutet av förra veckan upp längs E6 i höjd med trafikplats Lundåkra och trafikplats Landskona S, samt vid korsningen väg 110/väg 17.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser