Annons

Kristen och islamsk mystik

Bo Hallström höll i onsdags föredrag i frimurarnas OnsdagsAkademi om det aktuella ämnet om kristen och islamsk mystik, en beskrivning om och jämförelse av de olika mystika rörelserna inom kristendom och islam. Origines (185-254) var den som lade grunden till den kristna mystikens tre huvudlinjer: rening, upplysning och förening.

I all mystik är just reningen och den slutliga utplåningen av Jaget, att frigöra sig från all världslig påverkan central, oavsett om det gäller judisk, kristen, muslimsk eller buddhistisk mystik. Med andra ord handlar det om själens väg till enhet med Gud. Det som skiljer världsreligionerna åt i är i stort sett hur vi når vägen dit, till uppgåendet i Gud och utplåningen av Jaget. Intressant nog var den kristna mystiken mycket tidigare än den muslimska. Man kan också tydligt se hur den muslimska mystiken tagit stora intryck från de kristna mystikerna.

Annons
 

Föredraget intresserade ett stort antal åhörare och avslutades med intressanta tolkningar och diskussioner. Nästa föredrag i OnsdagsAkademin har titeln: Konfucius – att styra ett rike med tusende vagnar. Konfucius utformade de etiska, moraliska och religiösa grundvalar som kom att bestämma Kinas offentliga och andliga liv fram till år 1908.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser