Annons

Inget höghus i sikte på Albano

För snart fyra år sedan skrev vi på Landskrona Direkt att HSB låg i startgroparna till att bygga ett höghus på kvarteret Albano. Startgropen har dock förblivit en vanlig grop och något höghus har inte byggts. Mycket lutar nu också åt att det inte kommer att uppföras eftersom det exploateringsavtal som tecknades med kommunen har löpt ut.
– Vårt avtal gäller alltså inte längre och marken är åter vår att disponera, säger stadsbyggnadschef Per Fredrik von Platen.

Det var 2007 som HSB tillsammans med Kristineberg Fastigheter AB på kvarteret Albano, där tidigare det så kallade Kumlahuset låg, planerade för 86 lägenheter i fem olika hustyper, bland annat ett höghus på 15 våningar samt ett LSS-boende. Det senare finns på plats men i övrigt är det bara kuperade området täckt av gräs och sly samt den numera inhägnade gropen.
– Vad gäller gropen så vete sjutton varför det ser ut som det gör på platsen, säger stadsbyggnadschef Per Fredrik von Platen.

Annons
 

Under 2008 lämnades en bygglovsansökan in men den dåvarande byggnadsnämnden ansåg fasaden vara för mörk och HSB uppmanades att göra korrigeringar, något som aldrig skedde och marken står nu åter till kommunens förfogande.
– Vi får nu se över området och se om det finns en ny exploatör som vill ta sig an det. Det behöver nödvändigtvis inte bli ett höghus på tomten, avslutar Per Fredrik von Platen.

Landskrona Direkt har utan framgång försökt nå Kenneth Håkansson, VD på HSB i Landskrona för en kommentar.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser