Annons

Historiskt lyft för miljövänligare sjöfart

På Oresund Heavy Industries, fd Öresundsvarvet, skrivs miljöhistoria. För första gången någonsin kommer ett tankfartyg, Bit Viking, att byggas om från traditionell oljedrift till kombinerad gas- och oljedrift.
– Något liknande har inte genomförts tidigare och för oss är det en stor utmaning, poängterar vd Jonas Hansson medan jättekranen Samson gör sig beredd att lyfta ombord en av de 230 ton tunga gastankarna.
Det är Tarbit Shipping i Skärhamn som tillsammans med den finska motortillverkaren Wärtsilä ligger bakom konverteringen av tankerns motorer till dual fuel-motorer. Det innebär att motorerna kan drivs med två olika bränsle, olja och gas.
– Det här blir en väldig fördel för miljön, en lösning för framtiden, konstaterar Tarbits vd Torkel Hermansson i ett uttalande och för Wärtsilä handlar det om den första konverteringen av det här slaget.

Från Wärtsiläs sida poängteras att projektet betyder mycket för utvecklingen av en miljövänligare sjöfart, en uppfattning som delas av varvets Jonas Hansson.
– Miljökraven kommer att öka och det innebär att redarna ser över vilka möjligheter det finns att driva fartygen mer miljövänligt. För vår del handlar det mycket om att lära för framtiden och vara med när en ny marknad växer fram.

Annons
 

Tankfartyget Bit Viking går i trafik utmed den norska kusten och bakom konverteringen av druften finns också ökade krav från den norska staten på minskade utsläpp av kväveoxider, NOx. Gasdriften minskar också utsläppen och därmed kommer fartyget få lägre NOx-skatt.
Noterbart är också att projektet beviljats stöd från den norska NOx-fonden som står för 75 procent av investeringen.
När arbetet är slutfört kommer Bit Viking att ha två LNG-tankar om vardera 500 kubikmeter placerade på fördäck.
– Det är enda möjligheten att placera tankarna eftersom fartyget inte är byggt för det här från början, förklarar Jonas Hansson.
Tekniken att driva fartyg med flytande naturgas (LNG) innebär att sjöfarten klarar de nya miljökrav som branschen står inför, men utmaningarna är många. Dels saknas infrastruktur för gasleverans och dessutom kräver tankarna stort utrymme.

Framställningen av LNG, Liquefied Natural Gas, innebär att man kyler naturgas, metan, till minus 162 grader. Metan i flytande form tar mycket mindre plats än i gasform vilket underlättar för fartygen att bunkra drivmedel.
Miljömässigt är effekterna också stora, som exempel kan nämnas att utsläppen av koldioxid kan minska med omkring 30 procent jämfört med diesel och motsvarande siffra för kväveoxidutsläpp ligger på 85 procent. Dessutom innehåller gasen inget svavel, vilket också gynnar miljön och livslängden på motorerna.
– Det här är ett projekt för framtiden och kul för oss att vi är med redan från starten, avslutar Jonas Hansson.


Den flytande jättekranen Samson utför det historiska lyftet.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser