Annons

Hård S-kritik mot tjänstemän

När socialdemokraternas motion Konst och kulturskola för alla i Landskrona diskuterades på utbildningsnämndens möte gick diskussionens vågor höga. Så pass att svallvågorna nådde hela vägen till den efterföljande presskonferensen, där debatten delvis fortsatte.
– Motionen ska ses som en idéskiss och syftet är att hitta en formel som gör konst- och kulturskolan tillgänglig för alla barn och ungdomar i Landskrona. Den bygger på en utredning som tjänstemän i Helsingborg tagit fram, säger Leif Olin, en av fyra socialdemokrater som undertecknat motionen och som fick se den avslagen av övriga partier i nämnden.
– Det är inte det som upprör mig. Det är politik. Jag tycker dock inte att motionen blivit behandlad på ett neutralt och professionellt sätt av handläggande tjänstemän på förvaltningen. De ska väga för och nackdelar men finner inte en enda fördel, säger Leif Olin i det närmaste uppgivet och anser det vara hög tid att se över förslagsställandet från kommunens sida.
– Ska det vara som nu kan det lika gärna skrivas under av politiken.

Förvaltningschef Tomas Johansson har en annan syn på saken.
– Vi ifrågasätter inte vad som ska göras. Däremot har staten delegerat mycket till rektor att avgöra. Dessutom har vi inte ekonomi att genomföra det som föreslås.

Annons
 

Nämndens ordförande Lisa Flinth (FP) är däremot ytterst irriterad och väjer inte för att kalla Leif Olins reservation mot tjänstemännen för ”Riktigt uselt” och ”Osmakligt”.
– Bara för att det inte passar hans galoscher, säger hon och skakar på huvudet.

Leif Olin poängterar att det bör ske en långsiktig förändring av skolorna.
– Anledningen till motionen är att komma tillrätta med den barnfattigdom och kulturella fattigdom som finns bland våra elever. De handlar om att ge alla barn samma möjligheter något som skulle ha stor betydelse för hela staden men kanske störst för utbildningsnämnden, säger han och menar att tjänstemännen siktat in sig på fel saker i sitt beslutsunderlag.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser