Annons

655 miljoner investeras av nystartat bolag

Ett drygt halvår har gått sedan bolagsstarten för Landskrona Energi och dotterbolaget Landskrona Kraft.  Utöver drift- och serviceuppgifter inom el-, fjärrvärme- och stadsnätsverksamheterna har det nya bolaget just nu tre stora projekt på gång.

Störst är naturligtvis bygget av kraftvärmeverket som planeras gå i drift i oktober 2012.
Här håller vi tidsplanerna, säger Kåre Larsson, VD på Landskrona Energi och anger att en del ökade kostnader utifrån de budgeterade 550 miljoner kronorna tillkommit.
– Vi har fått tilläggsbudgetera för utrustning för rökgaskondensering samt för allt gammalt skräp som vi fann i jorden när vi började gräva. Vi har fått schakta bort mer än vi först beräknade. Budget ligger idag på 590 miljoner kronor, säger Kåre Larsson.

Annons
 

Lite i skymundan har om- och nybyggnationen av en mottagningsstation för den inkommande elkraften till Landskrona hamnat.
– Enligt uppgift uppfördes den nuvarande 1960 och för att öka säkerheten och se till så att driftstoppen blir så få som möjligt kommer denna att byggas in. Dels så att fåglar inte kan orsaka avbrott men även så att tredje man inte kan ta sig in och hitta på hyss, om man säger så.
Driftstart är beräknad till september 2012 och kostnaderna är kalkylerade till 45 miljoner kronor.
– Det är klart att det rör sig om mycket pengar och där samtliga projekt har verkställighet under kommande år.

Den som passerat förbi Elverkshuset de senaste veckorna har säkert noterat att ”den häftiga borgen” nu också är omgärdad av byggnadsställningar. I framtiden kommer huset bli
huvudkontor för bolaget och inflyttning är beräknad till februari-mars 2012. Budgeterat för ombyggnaden till kontor finns 20 miljoner kronor.
– Här har vi bland annat plockat bort asbest i de utrymda utrymmena. Det var hög tid att få ett byte till stånd, avslutar Kåre Larsson.


Elverket ritades av stadsarkitekt  Fredrik Sundbärg, även känd för gamla vattentornet, stadsbiblioteket, teatern och Tuppaskolan. Huset kommer i framtiden att inhysa kontor, konferensrum och serverhallar för Landskrona Energi.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser