Annons

Falsklarm en dyr nota för skolorna

30 falsklarm till räddningstjänsten har kostat skolorna 150 000 kronor de gångna tre terminerna. Hårdast drabbat har Dammhagskolan varit varifrån det kommit 19 larm. 16 av dessa har utlösts av fyrverkeri, ett larm efter en utlöst pulversläckare och vid två tillfällen har det eldats på detektorer.

Varje automatlarm som utlösts avsiktligt på en skola faktureras med 5000 kronor.
– Vid åtminstone ett tillfälle, där en elev erkänt, har räkningen gått vidare till föräldrarna som fått betala, berättar utbildningsförvaltningens chef Tomas Johansson.
– Så är det vid all skadegörelse. Kan vi få fram vem som gjort åverkan så är det också föräldrarna som får stå för kostnaderna.

Annons
 

Under förra veckan gick utbildningsförvaltningen ut och redovisade minskade  skadegörelsekostnader på stadens skolor. Tendenserna med falsklarm följer denna utveckling då de blivit betydligt färre under året jämfört med ifjol. I skadegörelsestatistiken finns vare sig brandkårsutryckningar eller skolornas kostnader för stulen utrustning.
– Möjligen kan vi samköra dessa uppgifter i framtiden och redovisa de samtidigt, funderar Tomas Johansson.

Nedan en sammanställning på automatlarmen som utlösts avsiktligt på stadens skolor från 1/1 2010 till dags datum:

  • Elise Malmrosgymnasiet – Tre larm intryckt larmknapp.  (alla under 2011)
  • Kunskapsskolan – Två larm, en intryckt larmknapp och en fyrverkeri. (var 2010)
  • Gullstrandskolan – Ett larm, eldat under detektor. (var 2010)
  • Asmundtorp skola  – två larm, intryckt larmknapp. (var 2010)
  • Kulturskolan – Ett larm, åverkan på nyckelskåp. (var 2010)
  • Dammhagskolan – 19 larm (16 fyrverkeri, en utlöst pulversläckare, två eldat på detektorer. (15 larm var 2010, 4 larm under 2011).
  • Gustav Adolfskolans idrottshall, två larm, intryckt larmknapp. (var 2010)

Läs mer: Halvering av skadegörelsen på skolorna

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser