Annons

Tobaksfri arbetsdag

Tobaksfri arbetstid, är modellen som Landskronas personalutskott och avgående personalchefen Kristina Trulsson Samuelsson hoppas ska bli verklighet inom kort. Under sommaren har förslaget varit ute på remiss i de olika förvaltningarna och hos politikerna i nämnderna.

Förbudet är menat att gälla under hela arbetsdagen och även inkludera hemmet om jobb utförs därifrån samt rent av i den privata bilen om den nyttjas i tjänsten.
Det senare kom upp när tidigare kommunchef Peter Billqvist frågade om det även gällde den egna bilen , exempelvis när han var på väg till i mötet, säger miljönämndens ordförande Lilian Håkansson (MP) vars nämnd ändrat en del i förslaget som man anser vara moraliserande.
– Rent av både fånigt och moraliserande, säger  förvaltningschef Högni Hansson och skakar på huvudet.
Det är klart att rökning är farligt men jag undrar hur långt våra befogenheter som arbetsgivarens sträcker sig.
På miljöförvaltningen finns en rökare.
Jag kommer inte att jaga runt för att kolla om han röker. Skulle någon satsning göras mot rökning så skulle det vara att driva en kampanj mot rökning i hemmen och gälla samtliga hushåll.

Annons
 

Annat är ljudet i skällan är det ett par våningar ner på stadshuset där utbildningsförvaltningen huserar. Här vill man gå ytterligare ett steg längre.
– Personalen på våra skolor är förebilder för unga och dessa ska då inte röka eller snusa, säger  nämndens ordförande Lisa Flinth (FP) med eftertryck.

Även om 47 lärare från och med denna termin utökat sin reglerade arbetstid så har majoriteten fortfarande tio timmars förtroendetid i veckan och dessa förläggs ofta utanför skolan.  Tobaksförbud bör alltså även inkludera denna tid menar såväl nämndens politiker som tjänstemän.
– En policy är en policy och är man med barn och unga ska man inte röka, anser Lisa Flinth.
Att policyn gränsar till någon form av överförmynderi vill vare sig ordförande eller förvaltningschefen Tomas Johansson kännas vid.
– Däremot kommer jag  inte att skicka någon att kolla lärarna i hemmet, säger utbildningschefen.

Inte heller är det aktuellt att införa några ”sluta-röka-kampanjer” bland personalen.
– Jag tror inte det är en framkomlig väg att pådyvla vuxna rökavvänjning, säger Lisa Flinth som bara kan påminna sig en rökare bland politikerna i fullmäktige, vilka då inte inkluderas i policyn.
– Han hinner väl dessutom lägga av med politiken innan detta genomförs.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser