Annons

Brukare inom hemvården ska få varm mat i stället för frusen

De äldre som bor hemma och som idag får fryst portionsförpackad mat via kommunens omsorg kommer att få varm och lagad mat i framtiden. Detta efter ett beslut som togs i omsorgsnämnden på onsdagen.
– Det är ett led i att låta brukarna få större valmöjlighet, säger nämndens ordförande Hans Raita (M) och vice ordföranden Alinda Zimmander (S) tycker att beslutet var bra.
– Det handlar om värdighet. Det finns nog ingen som skulle vilja äta samma portionsförpackade mat varje dag, säger Alinda Zimmander.

Kommunen har idag ett avtal om leverans av den frysta maten till de äldre. Detta löper ut i slutet av september. Trots beslutet kommer avtalet att förlängas till och med den 30 april 2012.
– Vi måste helt enkelt hinna med att upphandla de nya tjänsterna. Vi kommer även att uppdra till omsorgsförvaltningen att undersöka vilka restauranger som har cateringverksamhet och som kan stå till tjänst, säger Hans Raita.
I en längre framtid hoppas ordföranden och de övriga i nämnden att maten kan lagas i kommunal regi.
– Som det är idag så har inte kommunens egna kök resurser att tillhandahålla varm mat till brukare inom hemvården men vi kommer att föreslå kommunstyrelsen att ge servicenämnden i uppdrag att se över om detta är en möjlig väg i framtiden, säger Hans Raita.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser