Annons

Moderat utspel:Ekonomin tillåter inte ett kulturhus

Med anledning av en allt kärvare kommunal ekonomi anser moderaterna att fokus tydligare bör ligga på   kärnverksamheterna.
– Rent konkret säger vi nej till en stor investering i ett kulturhus så länge prognoserna är så negativa, och vi säger nej till stora delar av den omorganisation som varit på remiss under sommaren, säger kommunalråd Cecilia Brorsson (M).
–  Vi menar att det kommer att orsaka onödiga fördyringar om stadsbyggnadsförvaltningen ska splittras och endast tjänstemännen får vara kvar, och alla som jobbar ”ute på fältet” ska föras över till serviceförvaltningen. Samordningsvinsterna mellan gräsklippning och matlagning torde vara små, poängterar Cecilia Brorsson.

Redan idag har Landskrona ett större uttag än vad som det kommer in på kontot i form av  skattekronor. Något som möjliggörs av den avkastning som kommunen gör på placeringar i aktie- och räntefonder.
Nu hoppas kommunalrådet på en sansad debatt då budgeten för 2012 ska fastställas i fullmäktige.
– Det är viktigt att alla partier tar sitt ansvar när kommunfullmäktige i november ska fatta slutgiltigt beslut om budget för 2012, och inte gör sammanträdet till en tomteverkstad där alla måste bjuda över varandra. Varje utgift måste övervägas noga, eftersom vi redan idag lever över våra tillgångar. Det går inte att redan i budgeten boka in varenda krona, för då finns inget utrymme för ytterligare försämringar i exempelvis skatteprognoserna, avslutar Cecilia Brorsson.

Annons
 

Läs mer: Oron i ekonomin slår mot budgeten

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser