Annons

851 miljoner kronor på banken

Igår berättade vi att den ekonomiska krisen slår hårt mot den kommunala budgeten. Det budgeterade överskottet sjunker snabbt och riskerar att helt utebli. Kommunens controller Thore Johansson menade att det är upp till politikerna att göra de eventuella justeringar som kan bli nödvändiga.
Niklas Karlsson (S) var snabb och föreslog att en kommunal pensionsstiftelse skulle startas så åtminstone en del av pengarna låstes till vad de en gång också varit ämnade för.
Stefan Olsson (SD) krävde att budgetberedningen snarast träffas och att men försöker hitta en bred lösning på eventuella svångremmar.
Från den styrande Treklövern har det hittills varit tyst med konkreta förslag.
– Vi och övriga partier i Treklövern får göra en övervägning innan vi tar den slutgiltiga budgeten i höst, är miljöpartiets Lilian Håkansson korta svar.

Det var 2003 som kommunen sålde sitt aktieinnehav i Sydkraft och inkasserade i runda svängar 1,1 miljard. När skulder på 300 miljoner kronor var betalda placerades 800 miljoner i aktier och räntebärande papper för att sprida riskerna.

Annons
 

Idag finns 851 miljoner kronor kvar och dessa är placerade i aktie- och räntefonder.
Värdeökningen har uppgått till 477 miljoner kronor och av dessa har 426 miljoner plockats ut till diverse investeringar.

Direktiven säger att som mest får portföljen innehålla 60 % aktier.  Minimum är 20% och normalstadiet 35%. Som en försiktighetsåtgärd gjordes tidigare i sommar en omfördelning så att i dagsläget har kommunen 22-23 procent av kapitalet bundet i aktier. Dessa är fördelade på 104 miljoner i globala aktier och 106 miljoner i svenska aktier.
– Vi sålde i rätt läge, konstaterar stadens ekonomichef Per- Mikael Svensson.
– Årets avkastningsmål på 60 miljoner är i stort sett realiserade.

Läs mer: Oron i ekonomin slår mot budgeten

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser