Annons

S vill införa en kommunal pensionsstiftelse

Trots den reviderade skatteprognosen på drygt fem miljoner kronor ser socialdemokraterna och Niklas Karlsson inte att de behövs dras i några kommunala nödbromsar däremot föreslår man att kommunen bildar en särskild pensionsstiftelse.
Som det ser ut idag är kommunens resultat för innevarande år fortfarande positivt. Några omedelbara akuta åtgärder är för vår del inte aktuella. Däremot följer vi den ekonomiska och politiska utvecklingen. Var vi står i november/december är i dagsläget omöjligt att sia om, säger han men höjer ett varningens finger för skenande kostnader.
– De stora investeringar kommunen tagit på sig, särskilt de ökade kostnaderna för Ven-projektet, gör att kommunens ekonomi blir allt svagare. Kommunens förmögenhet minskar snabbt vilket på sikt kan äventyra vår förmåga att trygga kommunens pensionsskuld, menar Niklas Karlsson som härmed också gör ett politiskt utspel.
– Därför föreslår vi socialdemokrater att kommunen bildar en särskild pensionsstiftelse så att vi kan trygga pensionerna de kommande åren. Kommer kommunen att fortsätta i samma ekonomiska hjulspår som idag finns stora risker att vi måste betala våra pensioner genom ytterligare nedskärningar i äldreomsorgen och skolan. Genom att skapa en pensionsstiftelse kan vi trygga kommunens pensionsåtaganden och samtidigt undvika att vi ska behöva betala våra framtida pensioner genom besparingar på gamla och unga.

Läs mer: Oron i ekonomin slår mot budgeten

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser