Annons

EU-pengar till språkprojekt

Två lärarepå Tusenskönan i Landskrona har sökt och fått beviljat EU-bidrag på 135 000 kronor för projektet; Främmande språk – undervisning och inlärning. Detta projekt sker i samarbete med skolor i Tyskland, Spanien, Irland, Rumänien och Cypern.

Projektet heter Linguistic exchange och kommer att pågå under två år, för hela Tusenskönan. Syftet är att barnen i projektet lär sig om andra länders kulturer, språk och seder. Vuxna i projektet kommer genom studieresor att studera andra länders språkundervisningsmetoder. Parallellt som studieresorna sker kommer språkundervisningsmetoderna skrivas ner och sammanställas till en gemensam bok för pedagoger.
– Barnen från respektive land kommer att skicka boxar till de andra länderna med kartor, flaggor, ordlistor, recept och annat som är speciellt för sitt land, berättar Sussi Hansson, lärare på Tusenskönan.
– Under andra året kommer barnen att utbyta folksagor och ord inom ett speciellt tema, som de sen arbetar med och översätter till sitt eget språk, fortsätter läraren.

Annons
 

– Vi är mycket glada över att vara med i detta projekt vars idé arbetades fram under ett kontaktseminarium som hölls i Danmark tidigare i år och leddes av representanter från Commenius schoolpartnership, infogar Mona Axelsson, rektor på skolan.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser