Annons

Tydligare fokus på ungdomar

Kommunfullmäktige beslutade i juni att anta ett ungdomspolitiskt program som uttrycker Landskrona stads samlade syn på ungdomsfrågor. Alla nämnder och förvaltningar får nu i uppdrag att ge alla barn och unga likvärdiga möjligheter.
Programmet omfattar alla unga i Landskrona i åldern 13-25 år, oavsett livssituation.
– Vi vill ge unga goda förutsättningar att leva ett självständigt liv. Därför ska Landskrona stad vara en kommun där unga möts av förväntningar och respekt, ges möjlighet till utveckling, trygghet samt uppleva att de är delaktiga och har inflytande över sin livssituation, säger Torkild Strandberg (FP).

I det ungdomspolitiska programmet finns ett antal områden som valts ut som särskilt prioriterade. Dessa är;unga ska ha verklig möjlighet till delaktighet och inflytande , ungas goda uppväxtvillkor  samt ungas resurser ska tillvaratas.
– Till hösten kommer vi att arbeta med fokus på de frågor och utmaningar som finns inom området, säger Monika S Amaral, ungdomssamordnare.
– Dels handlar det om behovet av samsyn, dels att förändra synsättet att frågan faktiskt är tvärsektoriell och berör alla nämnder och förvaltningar.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser