Annons

Mer pengar i anläggningsstöd till föreningar

17 av 26 föreningar har fått sitt anläggningsstöd fördubblat eller mer. Några av dessa har till och med ökat stödet fem gånger så mycket. Endast två föreningar fick mindre pengar än 2010. Nya bidragsregler och ett tillskott i fritidsnämndens budget för föreningsstöd har gjort det möjligt för flertalet föreningar att få mer pengar i bidrag.

2011 infördes nya bidragsregler som fritidsnämnden beslutade om förra året. Första resultatet av förändringarna kan vi se i anläggningsstödet som betalades ut i slutet på juni. Det nya anläggningsstödet har införts för att de föreningar som inte kan nyttja kommunala lokaler skall få stöd för sin verksamhet och därmed bli mer rättvist behandlade. Anläggningsstöd kan föreningar få som äger eller hyr lokal i Landskrona för att kunna utöva sin huvudsakliga verksamhet. Det gäller frilufts-, idrotts-, nykterhets-, politiska, religiösa och scoutföreningar med ungdomsverksamhet.

Annons
 

Det nya anläggningsstödet är till fördel för föreningar med många medlemmar i åldern 7-20 som bor i kommunen. Enligt bidragsreglerna får en förening 60 % av godkända lokalkostnader dock högst 1 000 per bidragsberättigad medlem som bor i Landskrona. Föreningen kan få max 100 000 kr per år. Tidigare fick föreningen högst 200 kr per bidragsberättigad medlem och max 18 800 kr.

I övrigt fokuserar fritidsnämnden på aktivitetsstöd till föreningarna. I år har aktivitetsstödet höjts från 14,10 kr till 40 kr eller 60 kr. Den högre summan får de föreningar som får anläggningsstöd.
– Först i september kan vi se resultatet av den förändringen, skriver Louise Jönsson, föreningsassistent i ett pressmeddelande.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser