Annons

Betygen förbättrades på gymnasieskolan

Det nu mera nerlagda Gymnasieförbundet hade som mål att nå minst rikssnittet för de olika gymnasieprogrammen vad gäller betygen. Även om den nya organisationen som nu trätt i kraft har en bit kvar att vandra på den vägen så har allt fler gymnasieprogram i Landskrona nått den genomsnittliga nivån.

2009 nådde 2 av 11 program detta. Barn-och fritidsprogrammet samt omvårdnadsprogrammet. 2010 nådde 3 av 11 program detta. Barn-och fritidsprogrammet, elprogrammet samt handelsprogrammet. Nu när slutbetygen gavs för en knapp månad sedan nådde 5 av 11 program över genomsnittet. Barn-och fritidsprogrammet, byggprogrammet, estetiska programmet, hotell-och restaurangprogrammet samt industriprogrammet.
– Det är glädjande att allt fler gymnasieprogram når det politiskt uppsatta målet i skolplanen, säger gymnasieförbundets ordförande Magnus Lindahl (Fp).

Annons
 

– Våra utbildningar arbetat intensivt att utveckla det pedagogiska arbetet för att öka elevernas motivation, säger Tomas Johansson, utbildningsdirektör.

Landskrona stad har alltså nu övertagit huvudmannaskapet för utbildningarna i Landskrona. Skolplanen som behandlas vid seanste fullmäktige har målet att alla utbildningar skall minst nå rikssnittet.
– Målet är fullt realistiskt inom mandatperioden. Redan idag ligger ytterligare tre program väldigt nära snittet. Nämligen handelsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet samt omvårdnadsprogrammet, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser