Annons

Saneringsdom gällande 25 miljoner kronor uppskjuten

Idag var det meningen att Mark- och miljödomstolen i Växjö skulle meddela dom i den segdragna tvisten mellan Landskronahem och Fastighetsaktiebolaget Trianon. Någon dom föll dock inte och gör inte heller förrän den 15 september.
– Vi har tittat på fallet men på grund av arbetsanhopning i samband med en omorganisation så kan vi inte hunnit titta färdigt: därav den uppskjutna domen, säger Birgit Wahlberg, sekreterare på Mark- och miljödomstolen. Tvisten handlar om vem som ska betala för saneringskostnaderna på cirka 25 miljoner kronor för Emonds gamla industritomt, där bland annat Kumlahuset låg.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser