Annons

Ännu inget nytt avtal om kyld mat till äldre

Det avtal som omsorgsförvaltningen har gällande leverans av mat till brukarna inom hemvården i Landskrona löper ut den 30 september i höst. Såväl maten som distributionen har varit hårt kritiserad och önskemål om en ny leverantör har stått fast länge. Från omsorgsförvaltningen lämnade man dock besked nyligen att dess upphandlingsansvarige inte hunnit söka nya leverantörer. Därför ville treklövern förlänga avtalet men Socialdemokraterna yrkade avslag.
– Problemet är att allt måste upphandlas, säger omsorgsnämndens ordförande Hans Raita (M).
Andre vice ordförande i samma nämnd, Alinda Zimmander (S) undrade varför man inte varnat om tidsbristen tidigare.
– Vi kunde ju gjort som kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) gjorde i frågan om Centrum & Öster, att anlita en konsult och därmed kommit undan lagen om upphandling. Men det örat ville inte tjänstemännen lyssna på, säger Alinda Zimmander.
Nu hittade parterna trots allt en gyllene mellanväg i frågan.
– Vi kom överens om att återremitera frågan till augustimötet. Till dess ska vi ha utrett vad en eventuell förlängning av avtalet innebär och hur långt avtal som i så fall ska skrivas, säger Hans Raita.
– Vi måste även se över de upphandlingsdirektiv vi går ut med. Vi måste vara mer noggranna så att vi vet vad vi får när vi väl skriver avtal, menar socialdemokraten.
En portion mat till hemvården kostar 60 kronor per dag. Av dessa står kommunen för 10 kronor medan brukaren betalar resten.
– Det innebär att vi har kostnader på cirka 500 000 kronor per år, avslutar Hans Raita.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser