Annons

Ansvar krävs för 60 miljoner

Vid ett extrainsatt kommunstyrelsemöte på fredagen ventilerades den prekära situationen som uppkommit i samband med RTI-projeketet skenat iväg med 60 miljoner över den ursprungliga investeringsbudgeten. De största avvikelserna gäller ombyggnaden av anläggningar för Skeppsbrokajen och Bäckviken.
Vi har hamnat i en ekonomisk rävsax. Vi har beställt en ny båt som ska trafikera Ven, detta är gjort med statsbidrag. Detta inkluderar även anläggningarna i de båda hamnarna, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).
Kommunstyrelsen beslutade därför att styrgruppen för RTI-projektet ska komplettera ansökan om ändrat bidragsunderlag hos Trafikverket. Ärendet ska även aktualiseras i kommunfullmäktige idag. Den styrande treklövern i KS föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna ett nytt bruttobelopp för RTI-projektet till 270 miljoner kronor under förutsättning att 50 procent finansieras som statsbidrag och att tillföra 2012 års investeringsbudget för stadsbyggnadsnämnden ytterligare 9 miljoner kronor för RTI-projektet.
Majoriteten föreslog också kommunfullmäktige besluta att bevilja igångsättningstillstånd för återstående arbete i Bäckviken och att finansiering sker från Landskrona stads rörelsekapital.
– Vi ville redan i fredags återremittera ärendet, säger Niklas Karlsson (S).
– Vi vill se en konsekvens- och riskanalys av beslutet. Frågan är vad som får stryka på foten? Är det ett digitalt kulturhus, en idrottshall eller möjligen ett äldreboende som får skjutas på framtiden, frågar sig oppositionsrådet.
– Dessutom kräver vi ansvar i frågan och detta ligger inte på tjänstemannanivå utan det är politikerna som får ta smällen, dundrar Niklas Karlsson som idag med största sannolikhet får igenom en minoritetsåterremiss.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser