Annons

Kulturhus kostnadsberäknas

Besked om hur ett nytt digitala kulturhus jämte teatern ska se ut, dröjer. Meningen var att den grupp, som sattes att specialstudera de inkomna förslagen från tre arkitektkontor, i förra veckan skulle ha gjort sitt utlåtande men så har alltså inte skett.
– Vi har beställt en kostnadsutredning, förklarar kulturchef Göran Nyström som även ingår i gruppen.
Så de förhoppningar som fanns att få upp ärendet igen i fullmäktige innan sommaren är grusade.
– Vi har vårt nästa sammanträde i början av augusti. Nu är det svårt att samla alla med tanke på semestrarna, avslutar Göran Nyström.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser