Annons

3 miljoner till asfalt

Stadsbyggnadsnämnden anhåller om ett tilläggsanslag på driftbudgeten med 3 miljoner kronor för beläggningsarbeten på stadens gator under året. Behovet beskrivs som akut efter de två senaste årens stränga vintrar med tjälsprängning som följd.
– Vi kommer att äska detta hos kommunstyrelsen. Man kan också konstatera att anslagen inte följt med i den ökade trafiken, säger stadsbyggnadschef Per Fredrik von Platen som beräknat att Landskrona har en ”asfaltsskuld” på cirka 60 miljoner kronor. En tumregel i sammanhanget är att livslängden på de olika gatuslagen är; infartsgator 3-8 år, lokalgator 15 år samt villagator 30 år. Dagens anslag ger en omloppstid på 50 år.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser