Annons

Politikerna: Naturligt med gymnasieflykten

Trots att mer än hälften av stans 431 niondeklassare i sina förstahandsval till gymnasiet väljer program på annan ort så ser politikerna i utbildningensnämnden och skolchef för grundskolan tillika gymnasieförbundets utbildningsdirektör Tomas Johansson ingen alarmerande i sakförhållandet.
– Totalt sett har gymnasieförbundets skolor fått förstahandssökande enligt budget, säger Tomas Johansson som dock oroar sig för synen på gymnasieskolorna främst hos elever i byarna.
– Här finns många vrångbilder och fördomar. Vi kommer att satsa på marknadsföring och att föra en dialog med eleverna för att öka kunskaperna om våra skolor.

Gymnasieförbundet som upphör i sommar anordnar 16 av 18 program. Av dessa finns 13 i Landskrona.
– Vi kommer att titta över detta och eventuellt bredda vårt utbud, säger förvaltningschefen som får medhåll från nämndens ordförande Lisa Flinth (FP).
– Det finns förutfattade meningar om våra gymnasieutbildningar. Uppfattningar som tyvärr sällan bygger på egen erfarenhet.
Nästa år går de första niorna ut som läst spetsutbildning på Sandåkerskolan.
– Då får vi ett första prov på om samarbetet mellan gymnasieskolan och grundskolan gör att eleverna väljer att läsa det naturvetenskapliga programmet på Allvar Gullstrand.

Annons
 

Inte heller från Socialdemokraterna ljuder det några varningsklockor.
– Dagens elever är mycket medvetna och omvärldskunniga och gör idag mycket mer aktiva val än tidigare. Landskrona ligger i mitt i en stor spännande region där utbudet är stort och därmed är konkurrensen hård. Det fria skolvalet kombinerat med att det är relativt lätt med kommunikationerna bidrar också. Jag är övertygad om att andra skolor inte erbjuder bättre undervisning än stadens skolor. Det är andra faktorer som avgör. Det är därför en utmaning både för Landskrona egna gymnasieskolor såväl för kommunen som helhet att bli eftertraktade och efterfrågade och framförallt andas framtidstro och optimism, säger nämndens 2:e vice ordförande, Leif Olin.

Erik Raita som är 1:e vice ordförande i utbildningsnämnden är även förtroendevald som ledamot i riksstyrelsen för Moderata studenter har inte heller han någon avvikande åsikt utan ser det som naturligt att många gymnasieelever söker sig till andra städer.
– Dock måste vi se det som ett bevis på att den kommunala gymnasieskolan i Landskrona inte är tillräckligt attraktiv för Landskronas nior och det är något som måste arbetas med för att hävda sig i konkurrensen. Det finns inget självändamål i att elever från Landskrona ska gå i den kommunala gymnasieskolan, utan det viktiga är att eleverna får bästa möjliga utbildning för deras förutsättningar, säger han.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser