Annons

Tack och farväl sköna maj

Det är med blandade känslor Hans Lehrecke gör månadens vädersammanfattning.
– Det betyder att den månad vi längtat efter länge nu lämnar oss, suckar han.

Maj blev som så många år tidigare meteorologskt sett en sommarmånad med en medeltemperatur på 12,9 grader, vilket ligger  klart över snittet på 11,8 under Hans Lehreckes 30-åriga mätperiod
Månadens första dagar blev ganska kyliga med nederbörd och nattfrost.
Den fjärde hade vi i Glumslöv -0.4 och i Ljugbyhed var det rent av -5 denna dag, säger han och berättar att 6-12 maj hade vi högtrycksbetonat väder och  den elfte uppmätte han +26 .
– Det var varmast i Sverige efter Lunds +26.3 grader.
Den 13:e blev temperaturen mera normal och det omväxlande vädret stod sig t.o.m.den 29 maj. Därpå följde en varm avslutning.
– Varmaste majmånaden under min mätperiod är 1993 med ett genomsnitt på 15,0 grader. Sedan kommer år 2000 med 13,9 medan vi två år senare fick hålla till godo med 6,4.

Annons
 

Nederbörden hamnade mycket över det normala.
– Vi fick 76,6 under 18 dygn .Den föll framför allt  under början och slutet av månaden.  Normalt får vi  45 mm  under  månaden. Nederbörden hamnar dock i ”regnskugga” av toppnoteringen från 2007 med 96 mm. I kontrast står maj 1996 då vi bara fick 7,6 mm. Sammanfattningsvis kan jag om den gångna maj säga, att den var speciell, då den både var varm och mycket nederbördsrik.

Hur står det till med växtligheten?
Efter den dryga vintern hade vi kring 1 maj  mer än väl hunnit  ifatt sig själv med hjälp av den  varma aprilmånaden. Träden blev gröna  3-5 dagar tidigare än normalt.
Syrenerna stod i blom i min trädgård den 10 maj  och kastanjerna i stan samt vid Hilleshögsdal  redan den 9:e. Liljekonvaljen slog också ut kring den 10:e eller en vecka tidigare än normalt  Den första rosen, majgold, slog ut ovanligt tidigt den 26:e.
– Av grödorna  är rapsen sen i år på grund av föga gynsamma växtförhållanden. Sen sådd efter augustiregn samt tidig vinter. Därtill snål blåst när snötäcket försvunnit i februari. Anders Ingemarsson på Strömsnäs fick så om 60%.av arealen. I övrigt ser det mycket bra ut efter regnet i maj. Inte minst betorna mår bra Rågen gick i ax kring Erik (18 maj). Nu får vi se om Olof
(29 juli ) bär kaka?

Har badsäsongen börjat?
– Den började för normalbadare den 30:e, då badtemperaturen steg till 17 grader och sista dagen hade den stigit ytterligare en grad .18 grader är i Sundvik en hygglig temperatur vid månadsskiftet.

Märkligheter att minnas från den gångna månaden?
Det märkligaste var väl att våren kom så hastigt  till norra Sverige samt att den omfattande havsisen i Bottenviken snabbt försvann.  Märkligt var också  näktergalens sena ankomst.  Jag hörde den för första gången den 13 maj vid Örby ängar och vid Ottenby noterades dess ankomst dagen innan.

Hur blir juni?
– Månaden startar med fint väder. Vid midsommar brukar det ske en väderomläggning som ofta brukar  bestämma resten av sommaren.

Finns det något samband mellan väderförhållandena i maj och sommaren i övrigt?
– Jag har lagt märke till att om vädret är fint i slutet av månaden samt början av juni, så har sommaren en tendens att bli dålig. Annars har varma majmånader följts av både kalla och varma somrar och likadant förhåller det sig om maj varit kall. 1993 var extremt. Som tidigare nämnts  blev maj  årets varmaste månad med 15,0 grader.  Under resten av sommaren orkade inte termometern upp till femton och havstemperaturen kulminerade  på min födelsedag den 24:e med +19 grader.1987 var extremt, så till vida att det genomgående var kallt. Under maj orkade inte termometern  upp till 10 grader och under övriga sommarmånader inte över 15 grader. Även under 1998 följde en kall sommar  efter en varm maj.
Däremot hade vi maj i 1992 +13,4  och resten av sommaren blev fortsatt varm.

– Som nämnts ser  juni ut att starta med fint väder och det är mycket möjligt att vi kan fira  svenska flaggans dag med sol. Jag hoppas att det blir en sommar som läsaren kommer att ha i positivt minne utan att bönderna kommer i kläm. Välbehövliga lagom häftiga skurar får se till att rättvisa skapas, avslutar Hans Lehrecke med ett brett leende.
Och vi ber att få tacka för ännu en utmärkt rapport.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser