Annons

Gemensamt fjärrvärmenät utreds vidare

I december ifjol tecknade Landskrona Energi tillsammans med Lunds Energikoncernen och Öresundskraft ett avtal om att utreda förutsättningarna för samverkan inom fjärrvärmeområdet. Under våren har parterna analyserat de ekonomiska, tekniska och miljömässiga förutsättningarna för att koppla samman sina fjärrvärmenät, liksom premisserna för ett gemensamt produktionssystem för fjärrvärme. Tanken är nu att ett samverkansförslag ska presenteras under 2011/2012. Parterna inleder även under sommaren förprojekteringen av en fjärrvärmeledning mellan Landskrona och Örtofta. Redan 2005 kopplades fjärrvärmenäten i Landskrona och Helsingborg samman. Sedan dess har städerna kunnat stödja varandra när det gäller både produktion och reservkapacitet.
Vi är övertygade om att vi i ett samverkande, regionalt fjärrvärmesystem har möjlighet att ytterligare effektivisera produktion och distribution av fjärrvärme. En fossilfri värmeproduktion kommer kunderna i hela regionen till gagn både när det gäller kostnader och miljö, säger Kåre Larsson, vd för Landskrona Energi.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser