Annons

Nytt projekt ska få unga i jobb Kommunen står för lönen första halvåret

Individ- och Familjeförvaltningen har startat ett pilotprojekt som ska få unga försörjningsbidragstagare i arbete. De som håller i projektet är KompetensForum, en del inom förvaltningen som har i uppdrag att aktivera de som uppbär försörjningsstöd. Till hösten hoppas de att 25 ungdomar i åldern i åldern 18-25 praktiserar i företag, inom kommun eller landsting.
– Det speciella i det här projektet är att det är kommunen som står för lönekostnaderna de första sex månaderna och det är avtalsenliga löner som gäller, säger Jimmie Rönndahl, enhetschef på Individ- och Familjeförvaltningen.
– Sedan utvärderar vi perioden och målet är att 90 procent av de som praktiserar ska få någon typ av vidareanställning.

Individ- och Familjenämndens ordförande Mattias Adolfsson (FP) är väl medveten om det höga målet.
– Jag tycker att man ska lägga ribban högt så att man har något att sträva efter. Det är ingen omöjlighet att nå upp till dessa siffror, säger ordföranden.

Annons
 

I veckan börjar arbetet med att försöka hitta 25 företag eller förvaltningar inom kommunen eller landstinget som är intresserade av att rekrytera ny personal. Därefter kommer man på KompetensForum att göra ett urval av de cirka 100 i den aktuella åldersgruppen som man har inskrivna som försörjningsstödstagare. Efter semestern kommer de som är intresserade av att anställa personal att träffa de utvalda ungdomarna för en intervju och förhoppningen är att dessa leder till jobb i minst sex månader under hösten och vintern.
– Det är ett utmärkt tillfälle att få till sig unga anställda. Vi vill dock att de som tar emot ungdomarna ska ha som mål att försöka nå en vidareanställning av något slag. De som säger att de gärna tar emot hjälp under sex månader men sedan inte kommer att fortsätta, göre sig icke besvär, säger Mattias Adolfsson.

Arbetet med projektet är mycket inspirerande tycker Jimmie Rönndahl.
– Vi måste hela tiden försöka att hitta nya vägar för ungdomar så att de kan få anställning och därmed bli självförsörjande och det är med spänning vi blickar framåt.

Förutom arbete kan det bli frågan om viss utbildning.
– Skulle en arbetsgivare trivas med sin adept och vilja utbilda denna så hjälper vi till om vi kan. Det kan vara nästan vad som helst. Ett exempel kan vara ett truckkort. Behövs detta så kan vi hjälpa till att hitta utbildning, säger enhetschefen och berättar hur intresserade företag kommer i kontakt med projektet.
– För de företag som är intresserade så är det bara att ringa oss på KompetensForum och fråga efter Christer Stenberg, så hjälper han gärna till.

Mattias Adolfsson öppnar också dörren till att det kan bli en fortsättning om allt slår väl ut.
– Skulle det vara så att många av ungdomarna kommer i arbete så får jag ta upp detta med kommunledningen och se om vi inte kan få till en vidareutveckling. Liknande projekt har fungerat bra ibland annat Malmö och Göteborg men där har det bara rört sig om jobb inom offentlig sektor. Vi vill ta ett steg till och därför riktar vi oss till hela näringslivet, avslutar folkpartisten.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser