Annons

Hotellbygget startskottet för Borstahusens utvecklingHoppas på invigning redan nästa år

Som vi avslöjade redan i onsdags finns det planer på att bygga hotell på Erikstorps kungsgård. Den som skrivit under bygglovsansökan är Göran Nyström, chef för fritid- och kulturförvaltningen, och han ser bygget som ett starskott på alla de förändringar som väntar Borstahusen framöver.
Går allt som jag vill så kommer det att bli den första pusselbiten i förändringen av området, säger Göran Nyström.
Om ansökan går genom hoppas jag att vi kan sätta spaden i marken redan till vintern och att allt ska vara klart under 2012.
I de detaljplaner för området som nu arbetas fram på stadsbyggnadskontoret flyttas campingen till Lill-Olas och på den frigjord ytan planeras för villor.
Något hotell har tidigare inte presenterats i planerna för norra Borstahusen. Vem som kläckt idén till hotellet med tillhörande festlokal kan inte Nyström svara på men tanken har funnits länge.
Framför allt så är det golfgäster som alltid frågat efter boende nära golfbanan och havet. De har då inte menat stugbyn utan lite högre standard. Därför har detta sakta växt fram och nu hoppas vi på ett ok hos stadsbyggnadsnämnden och att sedan kommunfullmäktige gör tummen upp.
Att det kommer att fungera ekonomiskt är Göran Nyström övertygad om.
– Just nu håller en konsult på att titta på lönsamheten. Jag tror dock inte att det ska vara några problem. Framför allt inte nu när utbyggnaden av golfbanan som beräknas vara klar i augusti invigs. Det kommer att betyda att underlaget ökar ännu mer.
Vem som kommer att driva hotellet är en väl förborgad hemlighet. Någon upphandling av hotelldriften är enligt förvaltningschefen inte nödvändigt.
Vi har en privat entreprenör som visat stort intresse och skulle denna person driva hotellet så kommer det att vara positivt för Landskrona. Vem det är avslöjar jag inte idag.
Fritid- och kulturchefen är optimistisk i fråga om bygget blir av eller ej.
– Jag har fått ett positivt förhandsbesked från Stadsbyggnadschefen Per-Fredrik von Platen. Han gillade idén att byggnaden åter kommer att få den utformning den en gång haft. Förutom detta så har vi planer på att återskapa infarten till Erikstorp som den var förr i tiden. Den gick då rakt in från vägen och inte i en liten sväng som den gör idag.
Hur hög standard det kommer att vara på hotellet vet inte Nyström idag.
– Jag kan inte kriterierna för antalet stjärnor för hotellen men klart är att det ska vara god kvalitet och det ska vara ett hantverk, avslutar Göran Nyström.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser