Annons

Stor satsning på lärarnaLöneökningar och utbildning ska höja statusen

Nu ska lärarnas status höjas i Landskrona. Löneökningar och kvalificerad fortbildning är vägen som utbildningsförvaltningen tänkt sig. I samband med det lokala utvecklingsavtalet som slöts med lärarkåren i slutet av 90-talet låg Landskrona långt framme och lönerna låg en bra bit över genomsnittet. Sedan dess har lärarkollektivet släpat efter men i våras kom beskedet att en satsning på de 20 procent, pedagogiskt sett, bästa lärarna i kommunen skulle göras till en kostnad av 5 miljoner kronor.
I veckan blev det klart att 160 grundskolelärare och pedagoger samt några skolledare premieras. Därtill har 26 gymnasielärare valts ut för lönepåslag.
Ökningarna ligger mellan 1400 kronor upp till som mest 2900 kronor i månaden.
Vi har premierat skickliga pedagoger i relation till eleven. Det vill säga att de är duktiga på att entusiasmera eleven samt anpassa undervisningen efter dennes förutsättningar, säger Tomas Johansson, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen. Urvalet har gjorts av rektorerna.
– Det har alltså inte varit någon traditionell löneförhandling. Däremot har facken varit informerade.
Redan när förslaget presenterades i våras framhöll Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén Landskrona som en förebild för hållna vallöften.
Det är bra. Lönespridningen måste öka i läraryrket för att driva utvecklingen i skolan framåt, ansåg hon och gjorde jämförelser med bibliotekarier.
– Där saknas det spännvidd och löneutvecklingen är därefter.

Landskrona stad gör under året även en stor satsning på lärarfortbildning. Det sker inom ramen av det nationella lärarlyftet.
42 lärare från grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen har läst eller kommer att läsa högskolekurser under året. Totalt kommer dessa lärare genomgå 646 högskolepoäng. Det vill säga ett snitt på 15 högskolepoäng per lärare.
– Detta är en del i vårt arbete för ökad måluppfyllelse på våra skolor, säger Tomas Johansson.
– Lärarnas kompetens är en av de viktigaste faktorerna för en bra skola. Under 2011 kommer också en del av lärarfortbildningen förbereda fler lärare för den nya lärarlegitimationen, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser