Annons

Rekordmånga barn lever i hemlöshetUtanförskap, fattigdom och arbetslöshet boven

Statistiken över hemlösa barn slår i taket. Vid den senaste mätningen saknade 107 barn i Lanskrona fast bostad.
– Jag tror aldrig siffran varit högre, medger enhetschef för socialtjänstens vuxenstöd, Pia Söderstjerna som även om siffrorna kan komma att stiga ytterligare tror på en vändning.
– Sett långsiktigt så tror jag det. Vi har ett nära samarbete med Kronofogdemyndigheten och tittar vi tillbaka till 2009 var antalet vräkta familjer med barn 21. Ifjol var siffran nere på 13.
Under april månad skedde sex vräkningar i Landskrona varav ett barn fanns i en av familjerna.
– Siffrorna är fortfarande jättealarmerande, poängterar Pia Söderstjerna och berättar att en stor del av problemet ligger i antalet hyreskontrakt som kommunen måste överta ökar samtidigt som det blivit svårare att få fastighetsägarna att överlämna kontraktet till klienterna.
– Tidigare kunde en skötsam klient få överta kontraktet efter ett år. Detta är något som blir mer och mer ovanligt.

Förra året hade vuxenförvaltningen 65 kontrakt vid årets början. Vid årsskiftet var det 114 och idag sitter man på hela 133 lägenheter.
– Vi har kommit att bli en garant för fastighetsvärdarna. Den hårda linjen gäller även hos kommunägda Landskronahem. Vi har ett 15-20 tal hyreskontrakt där. De är ingen allmännytta utan ett vinstdrivande företag som vilket som helst. De tar inte större ansvar än något annat fastighetsbolag. Det som är bra med Landskronahem är att deras bestånd finns fördelade över hela kommunen, vilket kan underlätta att placera klienter i så kallade ”bra områden”.

Annons
 

Statistiken över hemlöshet i Landskronas förblir en dyster läsning. Att vara hemlös innebär inte att man saknar tak över huvudet, men väl en egen bostad. Det totala antalet hushåll uppgår idag till 201. Antalet uteliggare under april uppgick till 18 personer och för dessa finns möjligheten att få en tillfällig sängplats på kommunens akutboende.

Utanförskapet bland de hemlösa är stort.
– Här finns inget nätverk som man kan vända sig till. Fattigdomen är utbredd. Ofta gäller det att bara klara dagen och då står inte hyran högst på betalningsviljan. Det förekommer att man försöker lösa det med SMS-lån men vi ska ha klart för oss att det inte handlar om lyxkonsumtion, säger Pia Söderstjerna och avfärdar alla ”Lyxfällan-lösningar”.
– Det handlar om att få dessa människor i arbete samtidigt som vi vet att även om konjunkturen vänder så är det dessa personer som är längst ifrån ett jobb. De lever under en fruktansvärd press och orkar inte själva ta tag i sin livssituation.

Något som ofta hamnar i skymundan när dylik statistik redovisas är det förebyggande arbete som sker på förvaltningen.
– Vi hindrar faktiskt folk från att bli av med sina lägenheter. Just nu har vi också ett samarbete med kyrkan där vi håller kurser i vardagsekonomi. Vi informerar även de som bor i våra lägenheter om vilka rättigheter samt skyldigheter de har.

Under vecka 18 genomfördes en nationell kartläggning över hemlöshet i landets kommuner.
– Det har inte gjorts sedan 2005 och det ska bli intressant att se hur Landskrona står sig när rapporten kommer.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser