Annons

Del två av Kolonigatan renoveras

Första etappen av Kolonigatans renovering genomfördes under höstmånaderna 2010 och det är nu dags att genomföra den andra. Den kvarvarande delen, mellan Vattenverksallén och Stenorsvägen, ska få ny överbyggnad och beläggning.
Det är ett måste. Gatan håller på att vända ut och in på sig själv, säger Andreas Hall på Stadsbyggnadskontoret.
På grund av renoveringsarbetets omfattning kommer gatan att vara helt avstängd, men gångbanorna på båda sidor om gatan kommer vara öppna för gående. Under perioder kommer det också vara möjligt att som gående korsa Kolonigatan vid vårdcentral Centrum. Arbetet kommer att påbörjas imorgon onsdag och är beräknat att pågå under cirka åtta veckor. Med anledning av avstängningen kommer berörd busstrafik att ledas om.
– Det är naturligtvis olyckligt men samtidigt oundvikligt. Glädjande är att de får stadens jämnaste gata när allt är klart, avslutar Andreas Hall.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser