Annons

Jätteskadeståndet fastställtHovrätten gick på tingsrättens linje

Idag kom beslutet som Landskrona stad befarat. Hovrätten delar nämligen tingsrättens uppfattning att kommunen varit försumlig, i hanteringen av den flicka som anlade branden på Hemköp 2002.

Den 3 december 2002 anlade en 13-årig flicka brand i affären Hemköp i Landskrona. Den byggnad i vilken affären och varuhuset Åhléns var inrymda blev i det närmaste totalförstörd. Flickan var föremål för vård enligt lagen om vård av unga och hade tillfälligt placerats i föräldrahemmet. Lunds tingsrätt ansåg att Landskrona kommun varit försumlig vid placeringen av flickan och förpliktade kommunen att betala skadestånd till två försäkringsbolag som ersatt fastighetsägaren och Hemköp för skadan. Även hovrätten finner att kommunen är skyldig att betala skadestånd men sätter ner skadeståndet.

Annons
 

Den 13-åriga flickan hade varit föremål för vård under ett par år. Hon hade varit placerad på hem för vård och boende. Hon var mycket rymningsbenägen och anlade brand under rymningarna. Under hösten 2002 hade flickan varit inlagd på Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik (BUP), men BUP ansåg henne medicinskt färdigbehandlad och skrev ut henne. Kommunen placerade då flickan i föräldrahemmet utan annan tillsyn än en resursperson några timmar per dag.

Hovrätten, liksom tingsrätten, underkänner kommunens invändningar att det var vårdnadshavaren i stället för kommunen som var ansvarig för flickans tillsyn, att det fanns en överenskommelse med BUP om att flickan skulle få vara kvar där tills annan lämplig placering fanns, att BUP förordat placering i hemmet och att BUP gett kommunen anledning att tro att flickan inte längre var farlig för sig och sin omgivning.

Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att kommunen varit försumlig vid placeringen av flickan i föräldrahemmet utan att vidta andra åtgärder för tillsynen av flickan än en resursperson under begränsad tid. Hovrätten tillämpar en annan bestämmelse om skadeståndsskyldighet, vilket får till följd att hovrätten sätter ner skadeståndet till 50 miljoner kr. Beloppet motsvarar vad hovrätten anser att kommunens ansvarsförsäkring borde ha omfattat.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser