Annons

Kommunen höjer hyrorna

Landskrona stad äger idag 32 bostadsrätter, som är spridda runt om i Landskrona. Hyrorna för dessa lägenheter har justerats med en generell procentsats genom åren. Detta har skett utan någon hänsyn till respektive bostadsrättsförenings höjningar av månadsavgiften, vilket lett till en viss obalans mellan vad staden betalar i avgift och vad hyresgästen betalar till bostadsrättsföreningen.
Kommunstyrelsen beslutade på torsdagen att godkänna en treårig hyresjustering för att uppnå en hyresintäkt motsvarande den faktiska månadsavgiften till bostadsrättsföreningen samt en extra hyresdebitering för att det inre underhållet motsvarande 85 kronor/kvm och år.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser