Annons

Saneringstvist närmar sig sitt slutIngen förliknig nåddes

En segdragen tvist mellan Landskronahem och Fastighetsaktiebolaget Trianon närmar sig sitt slut. I veckan har en regresstalan om ersättning för saneringskostnaderna på cirka 25 miljoner kronor för Emonds gamla industritomt, där bland annat Kumlahuset låg, ägt rum på Mark- och miljödomstolen i Växjö. Dom meddelas den 30 juni.

Det var i samband med rivningen av industribyggnaden som man upptäckte ett oljeläckage. Det stora utsläppet kom från två oljecisterner som fanns på området, en byggd 1947 på 47 kubikmeter och en byggd 1949 på 80 kubik. De gamla cisternerna misstänktes ha läckt ut 200 kubikmeter eldningsolja på ett 7 000 kvadratmeter stort område.
I maj 2005 påbörjades saneringen som visade sig bli än mer omfattande än man tänkt sig. Sammanlagt avlägsnades närmare 24 000 ton förorenade massor.

Annons
 

Den regresstalan som nu ägt rum i Växjö ska fastställa om det är Landskronahem eller Trianon som ska stå för kalaset.
– Skulle det visa sig att det är vi som blir skyldiga att betala så träder den förra ägaren av tomten, Öhmans Fondkommission, in och täcker kostnaden eftersom skadan skedde innan vi kom in i bilden, säger Olof Andersson, VD för Trianon.

Liknande fall har tidigare gått till förlikning där parterna enats men så har inte skett nu.
– Inte vad jag fått höra i alla fall, säger Jonny Boo, rådman på mark- och miljödomstolen i Växjö.
– Vi ville nå en förlikning men så blev det inte, säger Landskronahems VD Helena Fremle.
– Vi får se hur vi gör när domen faller. Skulle det bli så att vi blir betalningsskyldiga så får vi ta upp det med Landskrona kommun vilka äger Landskronahem. Klart är alltså att hyresgästerna i Landskronahem inte kommer att drabbas, säger Helena Fremle.
Om domen inte överklagas av parterna kan domen bli prejudikat för kommande liknande fall.
– Det är mycket troligt, avslutar rådman Jonny Boo.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser