Annons

Trafikverket gör försöksprojekt av ToftavägenSmal väg smalnas av ytterligareDen fem kilometer långa Toftavägen mellan Häljarp och Asmundtorp kommer att smalnas ner till endast ett körfält totalt med omgivande cykelfält.

Nu ska Toftavägen mellan Asmundtorp och Häljarp göras säkrare för cyklister. Enlig holländsk modell tänker Trafikverket i ett försöksprojekt måla cykelfältslinjer på båda sidor av vägen. Bilister hänvisas därmed till endast ett körfält totalt. Vid möten med annan bil tillåts bilisterna att använda cykelfältet såtillvida att ingen cyklist finns där då.
– Vi välkomnar försöket, säger Emilia Löfgren, enhetschef på stadsbyggnadsförvaltningen.
– Helst hade vi sett en ny gång- och cykelväg på sträckan men av kostnadsskäl har vi inte klarat det än. Det kostar cirka 1000 kronor löpmetern att anlägga en ny sådan.

Arbetet med att måla linjer och sätta upp skyltar längs vägen med information om hur trafikanterna ska bete sig längs sträckan kommer att påbörjas i juni.
– Vi kommer även skylta upp att rekommenderad hastighet är 60 kilometer i timmen samt skapa en del fastighetsdämpande åtgärder i form av gupp, vilka är mest effektiva, säger Janet van der Meulen projektansvarig på Trafikverket.

Annons
 

Meningen är att få fler att välja cykeln, inte minst pendlare som ska med tåget i Häljarp, och att dessa då ska känna sig säkrare på vägen. Trafikverket kommer att se över hela den fem kilometer långa sträckan mellan byarna men vid järnvägstationen i Häljarp kopplas den befintliga cykelvägen på. Idag trafikeras sträckan av cirka 1200 bilar om dygnet och vägbredden är under sex meter.
– Eftersom detta är ett pilotprojekt har vi inga tidigare utvärderingar så det ska bli spännande att följa och se om hastigheten sänks och om fler välja att cykla, avslutar Janet van der Meulen som om två år tänker utvärdera projektet.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser