Annons

Ungdomarna är stolta och nöjda med staden

Idag satte Landskrona museum upp den fjärde av totalt sex mentala bilder av Landskrona med illustration av satirikern Hans Lindström. Denna gång på temat Ska vi hänga på stan idag?
Och som tidigare kan man inne på Landskrona museum och på hemsidan www.mytosanning.se  läsa om myterna bakom teckningen, liksom den fakta som berättar hur det faktiskt ser ut i staden.

Runt om i Landskrona finns ett antal mötesplatser för barn och ungdomar. För de yngre finns ställen som Öppet Dammhag, Cityidrott, Ateljé Nell, filmklubb på biblioteket samt Kultur- och fritidsklubben. Landskrona har också ett stort utbud av föreningar man kan bli medlem i.
– Olika mötesplatser för ungdomar i Landskrona är  Ungdomshuset NOVA, Norrestadshuset, Öppet torg, Öppet Glumslöv, Källaren, Kulturskolan, Aktivitetshuset Plantan och Aktivitetshus på Allvar Gullstrandskolan, skriver Göran Nyström, förvaltningschef vid fritids- och kulturförvaltningen i ett pressmeddelande.

Annons
 

Hur går det i skolan då?
I Landskrona är andelen lärare med behörig utbildning hög liksom lärartätheten. Enligt gjorda undersökningar trivs eleverna i skolan och de känner sig trygga. Betygen för kommunens niondeklassare har blivit betydligt bättre det senaste året. Meritvärdet har stigit och fler är behöriga till gymnasiet, påtalar Göran Nyström och menar att Landskronas ungdomar är nöjda med sin stad.

I Landskrona är de unga människorna påtagligt stolta och nöjda med sin stad. Tre av fyra svarar obetingat ja på att de är stolta över att bo i Landskrona. Endast var tionde i åldern 15-29 år uttrycker att de saknar stolthet över Landskrona. Detta att jämföra med äldre över 65 år, där var femte uttrycker att de ej känner stolthet. Att Landskrona är en vacker och fin sommarstad är det som unga människor främst värderar som positivt i Landskrona, avslutar Göran Nyström och hänvisar till en SIFO-undersökning som inom kort publiceras inom projektet Myt & Sanning.      

     

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser