Annons

Länsstyrelsen gav tummen upp åt bostäder på campingenFörsta husen byggs troligen under jubileumsåret

I en strid ström har runt 40 remissvar på planprogrammet för Norra Borstahusen kommit in till Stadsbyggnadskontoret men det dröjde till dagarna innan påsk innan det sista och viktigaste yttrandet kom med posten.
– Det var med spänd förväntan vi såg framemot länsstyrelsens utlåtande, medger stadsbyggnadsnämndens ordförande Börje Andersson (-).
Länsstyrelsens bedömning skapade, om inte klackarna i taket så åtminstone, muntra miner på stadshusets fjärde våning då man medger Landskrona kommun att, efter att planprogrammet kompletterats och utvecklats, upprätta detaljplaner för området.
– Det är ett stort steg framåt för det här projektet, understryker Börje Andersson som ser det hela som startmotorn för Landskronas expansion.

Planprogrammet för Norra Borstahusen kan beskrivas som en förövning till de detaljplaner som därefter kommer att upprättas och som medger byggrätter, vilka är juridiskt bindande.
I och med att planprogrammet nu välsignats av alla remissinstanser så kan vi driva fram projektet, säger stadsbyggnadschef Per Fredrik von Platen och tillfogar ett tydligt ”men”.
– De springande synpunkterna finns kring trafiken, hur vi ska göra i Löpargatans förlängning samt den nya bebyggelsens relation till gamla Borstahusen. Sen förs en diskussion kring Lill-Olas, var campingen ska ligga och hur området där ska förädlas. Länsstyrelsen ser också att vi beaktar riksintressena för kulturmiljövård. Det vill säga hur landskapet möter den nya bebyggelsen samt att vi tar hänsyn till strandskyddet på 100 meter från strandlinjen.

Annons
 

Avdelningschef, Kajsa Palo avslutar länsstyrelsens yttrande enligt följande:
– Länsstyrelsen är beredd att efter hand som planarbetet utvecklas bidra med råd och övrig hjälp för att kommunen framgångsrikt ska kunna utveckla staden Landskrona.

– Det är en ovanlig skrivning för att komma från länsstyrelsen, konstaterar Per Fredrik von Platen och gläds åt att ”samrådet avlöpt på ett mycket konstruktivt sätt och i en positiv anda”.
Planprogrammet som ska fastslå den övergripande markanvändningen i nordvästra Landskrona och skapa underlag för byggandet av upp till 1100 bostäder, ska också beröra Ulkavallen, campingen, stugbyn och läget för golfbanan. Tanken är att föreningsstugorna efter campingen flyttas och ger plats åt bebyggelse.
Däremot ligger förskolan ”Ur och skur” kvar som en liten fyrkant i planprogrammet, säger Per Fredrik von Platen som nu tillsammans med sin stab omgående kommer att revidera planen för att möta inkomna synpunkter och förhoppningen är att ha en ny klar till sommaren. Efter godkännande i fullmäktige kan sen detaljplanearbetet påbörjas.
Hösten 2013 eller våren 2014 kan vi hoppas att skopan är i marken för de första husen i norra Borstahusen, avslutar Börje Andersson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser