Annons

Kraftig höjning av taxa

Före eller efter 2 maj, det är frågan för alla som planerar att söka bygglov för exempelvis en villa. Före den 2 maj datum är taxan för ett bygglov på en nybyggd villa i storleksordningen 190 kvadratmeter 9 984 kronor.
Den 2 maj höjs taxan med hela 75 procent, till 17 472 kronor om fullmäktige säger ja till kommunstyrelsens förslag. Anledningen till de kraftiga höjningarna är den nya plan- och bygglagen syftar till att göra det enklare för den som bygger men också säkrare, eftersom det ingår fler efterkontroller än tidigare.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar kommunerna en taxehöjning som ligger i intervallet 60-75 procent högre än vad som tillämpas dag. Landskrona har en dålig kostnadstäckning för bygglov, den ligger på 40 procent och jämfört med grannkommunerna ligger taxan i Landskrona på en betydligt lägre nivå. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den föreslagna ”bygglovstaxa samt kart- och mättaxa” att gälla from den 2 maj 2011 då en ny Plan- och bygglag träder i kraft.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser