Annons

Inbjudan till polisriksdag

Varje mandatperiod arrangerar rikspolisstyrelsen en Polisriksdag. Syftet med denna är att informera förtroendevalda i polisstyrelser och polisnämnder om polisens verksamhet. Till årets möte har Landskrona stad och Polisen i Landskrona bjudits in för att berätta om den överenskommelse om samverkan för ökad trygghet som staden var först i landet med att teckna.
– Det är smickrande att vi lyfts fram som ett positivt exempel, säger Anneli Manelli biträdande närpolischef i Landskrona.
– Landskronas samarbete mellan kommun och polis lyfts ofta fram som ett bra exempel. Vi har tidigare presenterat vårt arbete vid den internationella konferensen Stockholm criminology symposium och i den bok om samverkansöverenskommelser som BRÅ, Rikspolisstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting gav ut tidigare i år, säger Annika Wågsäter, trygghetssamordnade Landskrona stad.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser